بتل دختر و پسر در تریکینگ

بسم الله الرحمن الرحیم   بتل بین دختران و پسران در هنرهای رزمی نمایشی تریکینگ اولين رقابت سالم رزمي نمايشي بين پسران و دختران آبا تا بحال رقابت سالمي به اين سبك ديده بوديد…! رقابتي[…]

مشاهده ادامه مطلب

بتل دختران و پسران در تریکینگ

بسم الله الرحمن الرحیم   بتل بین دختران و پسران در هنرهای رزمی نمایشی تریکینگ اولين رقابت سالم رزمي نمايشي بين پسران و دختران آبا تا بحال رقابت سالمي به اين سبك ديده بوديد…! رقابتي[…]

مشاهده ادامه مطلب