درباره ما

بسم الله الرحمن الرحیم

تریکینگ در ایران برای اولین بار به پاس زحمات زیاد استاد یاسر اداوی و استاد رسول علی بابایی پایه گذاری و در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران ثبت قانونی شد